Professionalisering door
Didactiek en
Coaching
Na 28 jaar lesgegeven te hebben in verschillende vakken, gecombineerd met mentoraat en coaching, heb ik mij tot doel gesteld zoveel mogelijk kennis en ervaringen over te dragen. Dat resulteert in een methode die didactiek, coaching en brainstormen combineert. De methode is vanaf 2003 getest en toegepast.

Individuele begeleiding on-the-job
Het doel van de begeleiding is het verhogen van het rendement van de lessen door een hogere activiteit van de leerlingen, meer differentiatie uitgaande van de docent, het vak, de leerlingen en de situatie. Ik begeleid nu beginnende en ervaren docenten tijdens en naar aanleiding van de lessen in het kader van bijscholing in opdracht van de docent of de schoolleiding.

Intervisie
Ik leid intervisiebijeenkomsten om docenten te blijven motiveren voor een baan in het onderwijs.

Teamtrainingen
 • Collegiale consultatie
  Training over de SyB-methode die bestaat uit een nulmeting en een brainstorm op mogelijkheden zonder de taak van de leerkrachten of docenten te verzwaren. Docenten leren om systematisch een les te bekijken en te beschrijven (SyB-1). Docenten leren suggesties voor de geobserveerde collega te bedenken en te formuleren (SyB-2). Intervisie hiervan kan een vast onderdeel worden van de teamvergaderingen. Zo kan collegiale consultatie binnen teams geïmplementeerd en geborgd worden. Professionalisering is een terugkerend item tijdens deze vergaderingen.
   
 • Ondernemend onderwijs
  Training voor het bedenken en begeleiden bij het uitvoeren van ondernemend onderwijs. Ik help teams bij het implementeren van vernieuwingen of ter verbetering van de samenwerking maar ook hoe men het eigen onderwijs kan ontwerpen.
  Het gebruik van de principes van Effectuation tot en met een uitgewerkt lesplan: individueel, per sectie of per team.
   
 • Docentvaardigheden
  Training voor het aanleren en toepassen van complexe docentvaardigheden, met name in ruimten waar meer zelfstandig gewerkt wordt zoals leerpleinen. Ondersteuning bij het werken aan punten ter verbetering n.a.v. de bevindingen van de Inspectie.

Lees meer over de trainingen...

Training MT
SyB-1 (zie hierboven) kan door leden van de schoolleiding als instrument gebruikt worden voor de beoordeling van personeel of implementaties van gestelde doelen. De formulieren kunnen gebruikt worden bij de functioneringsgesprekken.

Sylvia Bakker

Ondernemers van dichtbij

Kaft Ondernemers van dichtbij ISBN:
978-90-896-7176-9

Bestellen:
stumpel.nl

Lees meer...

Blij blijven in het onderwijs

Kaft Blij blijven in het onderwijs ISBN:
978-90-484-2030-8

Bestellen en recensies:
Uitgeverij Free Musketeers

Lees meer...


Workshop team
"Samen met het team heb ik in de teamvergadering teruggekeken op de bijeenkomst. Daarvoor hadden we de directie gesproken. Een positief gesprek met goede reacties op de voorstellen vanuit het team. Al met al heb ik het idee dat er volgend schooljaar met een andere mindset gewerkt gaat worden. Dank voor jouw aandeel daarin."

Begeleiding afdeling
"Je hebt onze tweede afdeling alweer enorm op weg geholpen. Het ziet er echt heel goed uit. Ik hoop je voor het einde van het schooljaar nog even te spreken maar alvast heel hartelijk bedankt!"

Ondernemen(d) onderwijs
"Wat een groot succes is het geworden. Ik dank je heel hartelijk voor de begeleiding aan mijn collega's!"

coaching Studelta Onderwijs
"De inspirerende workshops die ik van je heb gekregen bij studelta 2 jaar geleden hebben zijn vruchten afgeworpen. Ik heb erg veel over mijn toekomst kunnen nadenken en ben nu ook alles aan het bereiken wat ik wil."

Trainingen

Hieronder vindt u een drietal voorbeelden van trainingen uit het recente verleden. Klik op de foto voor meer informatie.
Bent u benieuwd naar meer ervaringen? Neem dan contact met mij op!

 

Ondernemend onderwijs
Collegiale consultatie
Begeleiding projectgroepen of secties
 
 
Ondernemend onderwijs
bekijk de andere trainingen
business bootcamp Horizoncollege Hoorn
Gedurende het schooljaar 2015- 2016 heb ik veel trainingen gegeven Ondernemen en ondernemend onderwijs arrangeren, de jaarlijkse wedstrijd Ondernemend Westfriesland georganiseerd, docenten en leerlingen getraind en begeleid, een team begeleid bij de implementatie van de programma’s vernieuwd vmbo. Het jaar begonnen met 2 weken een Business Bootcamp organiseren voor het Horizon College Hoorn afdeling detailhandel. In april volgde een modeshow met MBO leerlingen. Bekijk hiervan een filmpje.

http://www.businessbootcampprodico.nl

Ondernemend zijn is verder kijken, samenwerken, durven en doen

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden: kansen zien en benutten. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners (zoals ondernemingen, ouders, zzp'ers etc.) op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs . De eigen professionaliteit uitdragen, van binnen naar buiten. De externe expertise van partners/ondernemers benutten: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Daarvoor is het nodig dat docenten kritisch naar zichzelf durven kijken door hen aan den lijve te laten ondervinden wat ondernemendheid betekent. Daarnaast biedt de training tools om samen met partners bestaande leerinhouden op een andere manier aan te bieden. Het eerste onderdeel is een generiek deel en richt zich op iedereen die betrokken wil zijn (of is) bij ondernemend onderwijs en wil werken aan zijn of haar ondernemende houding.

In 2 delen is een ondernemend project of idee te ontwerpen.

Effectuation
Het eerste deel is bestemd om docenten kennis te laten maken met een het effectuation canvas model. Docenten werken vanuit hun passie samen om een idee te ontwerpen waarbij ook het netwerk, de duurzame inzet en wat er al is beschreven wordt.

in Education
Het tweede onderdeel is vooral bestemd voor docenten om het onderwijs vorm te geven in het curriculum. De verwerking van het ontwerp naar een lesplan voor docenten en een lesontwerp en planning voor leerlingen. De competenties van beiden worden beschreven en aangevuld door partners. Lesdoelen worden geformuleerd. Inzet en opbrengsten in kaart gebracht.

Aanbieding: training van 8 uren op locatie voor max. 30 docenten. Kosten €90,- per uur excl. reiskosten € 0,19 per km

bekijk de andere trainingen
Collegiale consultatie
bekijk andere trainingen
Zijn er docenten die ondersteuning of nascholing on-the-job behoeven in het kader van professionalisering ?

Individueel

 • Hoe kan men jongere docenten gemotiveerd houden om binnen het onderwijs en de school te blijven werken?
 • Hoe kan men ervaren docenten de uitdaging blijven bieden met bovenstaand doel?

Elke docent heeft een drijfveer die hen laat kiezen voor het beroep. Vaak is dat een combinatie van het lesgeven, het vak, de sectie en de omgang met leerlingen. Zowel pas beginnende als ervaren docenten hebben nieuwe impulsen nodig om zich te blijven professionaliseren.

Vaker zijn er lichamelijke of privé-factoren die invloed hebben op de werknemer. Dit vereist vaak een aanpassing binnen de lessen om de docent positief op de werkvloer te zien.

Vanuit de optiek dat alle bovenstaande factoren in een proces van begeleiding vorm kunnen krijgen die direct zichtbare resultaten op zal leveren, bied ik een training on the job aan.

De methode geeft een enorme boost aan de docenten met betrekking tot het vermogen tot het bedenken van creatieve mogelijkheden en oplossingen. Dit zal hen flexibeler maken met het omgaan van bepaalde situaties tijdens de lessen.

Een traject met de individuele docent
Voorafgaande aan de begeleiding geef ik eenmalig kosteloos een lesanalyse en nabespreking waarbij de docent kan beoordelen of dit een nuttige wijze van nascholing is. Deze aanbieding geldt voor een allereerste opdracht voor een instelling.

Kosten:
1 maal lesanalyse en nabespreking gratis
Drie maal lesanalyse en nabespreking €540,-, exclusief reiskosten (€0,19 per km)

bekijk de andere trainingen
Begeleiding projectgroepen of secties
bekijk andere trainingen
Training complexere docentvaardigheden voor vakgroepen of ondersteuning van secties die meer met elkaar samen willen werken om de gestelde doelen te bereiken.

Buiten 'samen het programma bepalen' spelen er vaak zaken als: hoe willen we het doen, wat hebben we nodig, wie is waar verantwoordelijk voor. Buiten communicatie speelt ook een input van elke docent die daarvoor ook de verantwoordelijkheid neemt. Worden de sterke kanten van elke docent wel ingezet?

Op leerpleinen gaat dit over de vakgroepen heen en vraagt de dagelijkse praktijk om meer complexe docentvaardigheden zoals het arrangeren van lesstof en aangepaste weekvormen en klassenmanagement. Elke groep is anders en daarvoor wordt er een training op maat voorgesteld.

bekijk de andere trainingen

Privé coaching

Dit kan zich richten op :

 • Opvoeding, en onderwijs van met name van jongeren van 12 tot 18 jaar. Bevordering van het zelfstandig functioneren thuis, op school of de zaken die betrekking hebben op het werk voor school. Dit kan zijn planning en het ontdekken van de eigen interesses en sterke kanten zodat een keuze voor vervolgopleiding en/of beroep inzichtelijker wordt.
   
 • Mensen uit het bedrijfsleven en ZZP-ers om duidelijk te krijgen wat hun te bereiken doelen zijn en om de weerstanden die zij daarbij tegenkomen te herkennen zodat een strategie bepaald kan worden. 'Energie', 'netwerken' en 'meedenken' zijn daarbij sleutelbegrippen.

Publicaties

Ondernemers van dichtbij

 Kaft Ondernemers van dichtbij
Stumpel.nl
BOL.com

Om docenten beter inzicht te geven in ondernemers en om leerlingen te inspireren met voorbeelden is Ondernemers van Dichtbij donderdag 12 december 2014 gepresenteerd. Foto’s met passie, gesprekken over het ondernemen zelf en voor iedereen leesbaar vanaf 12 jaar. Welke eigenschappen, slogans en raad spreekt je aan? In wie kun je jezelf herkennen? Ook zij spreken over hun schooltijd, het begin, kansen en lef. Om ondernemers aan het lesprogramma te binden als docent zijnde is het goed de taal te spreken. Een Masterclass in begrijpelijke taal van hen voor onderwijs.

ISBN 978-90-896-7176-9

stumpel.nl
bol.com

Blij blijven in het onderwijs

 Kaft Blij blijven in het onderwijs
Uitgeverij Free Musketeers

Doceren is kennis overdragen en ook kunnen genieten van de persoonlijke ontwikkeling van al dan niet jonge mensen. Dit boek is geschreven om de ervaring die opgedaan is tijdens de uitoefening van het vak te delen met docenten, schoolleiding, consultants en opleidingsinstituten.

Hoe kun je professionaliseren en motiveren zodat mensen die in deze branche werken een langdurige carrière op kunnen bouwen en succes en waardering ervaren? Ervaringen die nuttig kunnen zijn voor beginnende docenten, ervaren docenten en schoolleiding.

Er wordt een doorlopende leerlijn voor docenten beschreven evenals een methode die professionalisering op de werkvloer tot stand brengt.

Naar aanleiding van de beschreven methode kunnen aanvullende trainingen worden gevolgd.

ISBN 978-90-484-2030-8

Uitgeverij Free Musketeers

Passend onderwijs - voor elke leerling en elke docent mogelijk?
"Een van de grootste veranderingen van de laatste jaren is volgens mij wel dat de meeste leerlingen een plaats moeten vinden in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook dat leerlingen veel te doen hebben buiten school om en dus eisen aan het onderwijs zijn gaan stellen. Een gevolg is dat ..."

De vicieuze cirkel waarin lesgevend personeel zich bevindt in het onderwijs. Hoe zou je die kunnen doorbreken?
"Laten we eerlijk zijn: iedereen heeft ooit op school gezeten en iedereen praat erover mee. Het beroep lag onder vuur en dat is in de loop der jaren veranderd in een beroep dat aandacht krijgt en een aardig budget voor scholing van docenten. Voornamelijk vanwege het tekort aan lesgevenden. De leerling is de klant of potentiële klant geworden en ..."

Gastlessen een aanvulling binnen het voortgezet onderwijs
"Als docente Techniek kwam ik erachter dat een docent niet overal verstand van kan hebben. Ik had een opdracht uitgewekt met een klas die inhield dat er een bank ontworpen moest worden die meerdere functies heeft. Bij de beoordeling ervan liep ik aan tegen mijn gebrek aan kennis over het feit of de baken al bestonden of niet. Toen heb ik een specialist uit die branche gevraagd om ..."

Opdrachtgevers en referenties

Ik heb in de afgelopen tijd gewerkt voor en met:

 • Basisschool de Hussel, Grootebroek
 • Begeleiding team Future Leaders Event
 • Butterfly Works, Amsterdam
 • Didactische bijlage voor Beeld bij de Hand (www.beeldbijdehand.nl)
 • Eerst de Klas, Den Haag
 • Gemeente Medemblik
 • Gemeente Opmeer
 • Horizon College
 • Jong Ondernemen
 • Keizer Karel College, Amstelveen
 • KPC
 • Luisteren in Praktijk
 • Martinuscollege, Grootebroek
 • Newton, Hoorn
 • OSG West-Friesland
 • Platforms vmbo- Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn
 • REA gemeenten
 • RSG Enkhuizen
 • RSG Wiringerlant, Wieringerwerf
 • Scholengemeenschap Panta Rhei, Amstelveen
 • St. Ignatius Gymnasium, Amsterdam
 • Studelta, Amsterdam
 • Tabor College locatie d’Ampte
 • Van der Meij College, Alkmaar
 • Werenfridus, Hoorn
Workshop team
"Samen met het team heb ik in de teamvergadering teruggekeken op de bijeenkomst. Daarvoor hadden we de directie gesproken. Een positief gesprek met goede reacties op de voorstellen vanuit het team. Al met al heb ik het idee dat er volgend schooljaar met een andere mindset gewerkt gaat worden. Dank voor jouw aandeel daarin."

Begeleiding afdeling
"Je hebt onze tweede afdeling alweer enorm op weg geholpen. Het ziet er echt heel goed uit. Ik hoop je voor het einde van het schooljaar nog even te spreken maar alvast heel hartelijk bedankt!"

Ondernemen(d) onderwijs
"Wat een groot succes is het geworden. Ik dank je heel hartelijk voor de begeleiding aan mijn collega's!"

coaching Studelta Onderwijs
"De inspirerende workshops die ik van je heb gekregen bij studelta 2 jaar geleden hebben zijn vruchten afgeworpen. Ik heb erg veel over mijn toekomst kunnen nadenken en ben nu ook alles aan het bereiken wat ik wil."

Blog